1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem saildecor.eu prowadzony jest przez Marcin Pawlaczek z siedzibą w Nieborowicach, przy ul. Zacisze 22, 44-144 Nieborowice. NIP: 969-114-38-75. 


2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem saildcor.eu, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym saildcor.eu mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie saildcor.eu, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez saildcor.eu 

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia przez saildcor.eu.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy saildcor.eu przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Firma saildcor.eu zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia.

2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym saildcor.eu są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN). Saildecor.eu zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.

2.11. Sklep internetowy na żądanie wystawia fakturę bez VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty w Nieborowciach
b. dostawa za pośrednictwem kuriera
c. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej

d. dostawa do paczkomatu

3.2. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek saildcor.eu wpłyną odpowiednie środki. W momencie wysłania przesyłki Zamawiający zostaje poinformowany o tym fakcie drogą e-mail.

3.3. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma obowiązek do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić saildcor.eu oraz złożyć doręczającemu reklamację.

3.4 Sklep dostarcza produkt nowy, bez wad.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych – prosimy o kontakt e-mail: saildecorart@gmail.com

4.2. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu jeśli był wystawiony.

4.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.


5. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

5.1. Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru składając stosowne oświadczenie na piśmie. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku zakupu towaru wykonywanego na zamówienie, nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta art 38 punkt 3 ustawy o prawach konsumenta. Jeżeli kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep, sklep nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 14 dni od jego otrzymania.

5.3. Zwrot pieniędzy w wysokości ceny do klienta, nastąpi niezwłocznie (max 14 dni) na wskazane przez Zamawiającego konto.


6. OCHRONA DANYCH i POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

6.1. Polityka Ochrony Prywatności stanowi integralną część niniejszego regulaminu. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wyraża tym samym akceptację treści wskazanych w Polityce Ochrony Prywatności.7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.